Kongolesisk jente som syr klær med symaskin. Foto.
Symaskin. Foto.
Kongolesisk jente som syr klær med symaskin. Foto.

Symaskin

2 700 kr,-
0 kr,- 2 700 kr,-

Ditt kjøp av en symaskin betyr at kongolesiske jentebarn får yrkesopplæring som syerske. Med opplæringen vil det bli enklere for jentene å få jobb og inntekt når de blir voksne. Det gir de også muligheten til å starte egen bedrift.  

Jentene som får opplæring kommer fra noen av verdens fattigste områder, og har opplevd store traumer i barndommen. Dette kjøpet hjelper jentene til å kunne skape seg en bedre fremtid for seg selv, og for sine fremtidige barn.

Under opplæringen bruker jentene tekstilene til å sy egne klær. De syr også skoleuniformer til andre barn som får skolegang gjennom nødhjelpsarbeidet. På den måten er dette kjøpet også til hjelp for barn som mottar gratis skoleuniformer, noe som er et krav om at alle skolebarn må ha i Den demokratiske republikken Kongo.

Hvorfor støtte prosjektet?

Seksuell vold mot kvinner og barn i Den demokratiske republikken Kongo er noe av den verste verden har sett. Særlig øst i landet, utsettes sivilbefolkningen for massive overgrep. Jenter er ekstremt utsatt. Med din støtte vil ofrene få medisinsk hjelp, beskyttelse, omsorg, utdanning og hjelp til å bearbeide traumene sine. De som får hjelp er jenter mellom 2 og 18 år.

Målet for prosjektet er at jentebarna skal vokse opp til å bli trygge og selvstendige voksne – som ikke lar en tragedie definere hvem de er.

Dette går støtten til

Pengestøtten går til å drifte to mottakssentre for overlevende av seksuell vold i Den demokratiske republikken Kongo. Ved sentrene får ofrene medisinsk hjelp, beskyttelse, omsorg, utdanning og hjelp til å bearbeide traumene sine. De som får hjelp er jenter mellom 2 og 18 år.

Les mer på dinastiftelsen.no.

Prosjektansvarlig

Dina-stiftelsen arbeider med å gi sårbare barn utdanning, trygghet, kjærlighet og håp – og en god fremtid. Fokusområdet er på jentebarn som er utsatt for seksuell vold og på utstøtte barn med funksjonsnedsettelser i Afrika. Stiftelsen har også andre prosjekter som hjelper fattige og katastroferammede i utviklingsland.

Les mer på dinastiftelsen.no.