Murstein
Murstein
Murstein
Murstein
Murstein

Murstein

6 kr,-
6 kr,-

Kjøp en eller flere mursteiner som går til å bygge opp en omsorgsby for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda. En murstein koster 6 kroner.

I omsorgsbyen skal barn få bo sammen med familiene sine, og foreldrene vil få hjelp og opplæring i hvordan ivareta barnet sitt.

Omsorgsbyen vil bestå av 204 familieleiligheter, fellesboliger til foreldreløse barn, fellesarealer og en skole til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres søsken. I tillegg skal det bygges en bondegård som vil skape arbeidsplasser til foreldre og driftsinntekter til omsorgsbyen.

Alle fasiliteter vil være universelt utformet og tilrettelagt rullestolbrukere. Totalt vil omsorgsbyen kunne bli til hjelp for 500 personer.

Hvorfor støtte prosjektet?

I Uganda lever barn og unge med funksjonsnedsettelser under ekstreme forhold. De blir utelatt fra samfunnet, og forlatt av sine egne familier. Få har fått kjenne på de gode følelsene som skjer når man deltar i sosiale sammenhenger, lek eller skolegang. Negative holdninger til personer med funksjonsnedsettelser dømmer dem til et liv i fattigdom. Det finnes ingen som hjelper dem eller familiene. Derfor betyr din støtte alt for de som får hjelp.

Dette går støtten til

Med ditt kjøp støtter du en omsorgsby for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda. Omsorgsbyen er under oppbygging, men første del av byen har åpnet. Når omsorgsbyen er ferdig vil den bestå av over to hundre familieleiligheter, der barn med funksjonsnedsettelser får bo sammen med sine familier. Omsorgsbyen vil også bestå av fellesboliger for foreldreløse barn, fellesområder, en skole og arbeidsplasser til foreldrene.

Les mer på ingenutelatt.no.

Prosjektansvarlig

Dina-stiftelsen arbeider med å gi sårbare barn utdanning, trygghet, kjærlighet og håp – og en god fremtid. Fokusområdet er på jentebarn som er utsatt for seksuell vold og på utstøtte barn med funksjonsnedsettelser i Afrika. Stiftelsen har også andre prosjekter som hjelper fattige og katastroferammede i utviklingsland.

Les mer på dinastiftelsen.no.

Video