Møbelpakke
Møbelpakke
Møbelpakke
Møbelpakke
Møbelpakke

Møbelpakke

5 000 kr,-
5 000 kr,-

Ditt kjøp vil være med og bygge opp en omsorgsby som gir hjelp til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier. Byen bygges i Mpigi, 40 km sørvest fra hovedstaden i Uganda.

På grunn av fordommer og overtro som er dypt forankret i Uganda risikerer familier som får et barn med nedsatte funksjonsevner å bli utstøtt fra samfunnet. Mange har ikke råd til å gi barnet sitt den hjelpen de trenger, og de får ingen hjelp av myndighetene. Barnet blir en forbannelse for foreldre og i ren desperasjon velger mange foreldre å forlate barnet sitt eller holde det i skjul og innelåst på et rom gjennom et helt liv. På den måten fratar foreldrene barna sine muligheter til helsetjenester, utdanning og sosial deltakelse.

I omsorgsbyen vil barn og unge med funksjonsnedsettelser få tilgang på nødvendige hjelpemidler som vil forandre livene deres. Ditt kjøp av en møbelpakke vil gjøre det mulig for foreldre og søsken å kunne flytte inn og bo sammen med et barn i en familieleilighet i omsorgsbyen. Foreldrene vil få hjelp og opplæring i hvordan de ivaretar barnets behov, og søsken vil sammen med barnet som har en funksjonsnedsettelse få gå på skole i byen.

Inntektene til å drifte omsorgsbyen skal foreldrene selv være med og dekke inn gjennom jordbruk og melkeproduksjon.

Alle fasiliteter vil være universelt utformet og tilrettelagt rullestolbrukere. En familieleilighet er 30 m², og med kjøpet møblerer du en hel leilighet.

Hvorfor støtte prosjektet?

I Uganda lever barn og unge med funksjonsnedsettelser under ekstreme forhold. De blir utelatt fra samfunnet, og forlatt av sine egne familier. Få har fått kjenne på de gode følelsene som skjer når man deltar i sosiale sammenhenger, lek eller skolegang. Negative holdninger til personer med funksjonsnedsettelser dømmer dem til et liv i fattigdom. Det finnes ingen som hjelper dem eller familiene. Derfor betyr din støtte alt for de som får hjelp.

Dette går støtten til

Med ditt kjøp støtter du en omsorgsby for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda. Omsorgsbyen er under oppbygging, men første del av byen har åpnet. Når omsorgsbyen er ferdig vil den bestå av over to hundre familieleiligheter, der barn med funksjonsnedsettelser får bo sammen med sine familier. Omsorgsbyen vil også bestå av fellesboliger for foreldreløse barn, fellesområder, en skole og arbeidsplasser til foreldrene.

Les mer på ingenutelatt.no.

Prosjektansvarlig

Dina-stiftelsen arbeider med å gi sårbare barn utdanning, trygghet, kjærlighet og håp – og en god fremtid. Fokusområdet er på jentebarn som er utsatt for seksuell vold og på utstøtte barn med funksjonsnedsettelser i Afrika. Stiftelsen har også andre prosjekter som hjelper fattige og katastroferammede i utviklingsland.

Les mer på dinastiftelsen.no.

Video