Melkeku
Melkeku
Melkeku
Melkeku
Melkeku

Melkeku

20 000 kr,-
20 000 kr,-

Ditt kjøp av en ku gir inntekter til en omsorgsby som hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier i Uganda.

I denne byen får barn og unge med funksjonsnedsettelser tilgang på nødvendige hjelpemidler som forandrer livene deres. Foreldrene får opplæring og hjelp til å ivareta sine barn.

Inntektene til å drifte omsorgsbyen skal foreldrene selv få inn gjennom produksjon av meieriprodukter. En ku av typen «eksklusiv» produserer cirka 30 liter melk hver dag, som tilsvarer en årlig produksjon på minimum 1095 liter.

Hvorfor støtte prosjektet?

I Uganda lever barn og unge med funksjonsnedsettelser under ekstreme forhold. De blir utelatt fra samfunnet, og forlatt av sine egne familier. Få har fått kjenne på de gode følelsene som skjer når man deltar i sosiale sammenhenger, lek eller skolegang. Negative holdninger til personer med funksjonsnedsettelser dømmer dem til et liv i fattigdom. Det finnes ingen som hjelper dem eller familiene. Derfor betyr din støtte alt for de som får hjelp.

Dette går støtten til

Med ditt kjøp støtter du en omsorgsby for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda. Omsorgsbyen er under oppbygging, men første del av byen har åpnet. Når omsorgsbyen er ferdig vil den bestå av over to hundre familieleiligheter, der barn med funksjonsnedsettelser får bo sammen med sine familier. Omsorgsbyen vil også bestå av fellesboliger for foreldreløse barn, fellesområder, en skole og arbeidsplasser til foreldrene.

Les mer på ingenutelatt.no.

Prosjektansvarlig

Dina-stiftelsen arbeider med å gi sårbare barn utdanning, trygghet, kjærlighet og håp – og en god fremtid. Fokusområdet er på jentebarn som er utsatt for seksuell vold og på utstøtte barn med funksjonsnedsettelser i Afrika. Stiftelsen har også andre prosjekter som hjelper fattige og katastroferammede i utviklingsland.

Les mer på dinastiftelsen.no.

Video