Fliser
Fliser
Fliser
Fliser
Fliser

Fliser

77 kr,-
77 kr,-

Innred familieleiligheter, fellesboliger og fellesområder med fliser i en omsorgsby som vil gi hjelp til barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda.

I familieleilighetene vil barn med funksjonsnedsettelser få bo sammen med sine familier. Foreldrene vil få hjelp og opplæring i hvordan de ivaretar sine barn. Foreldreløse vil få bo med faste omsorgspersoner i fellesboligene.

Alle fasiliteter vil være universelt utformet og tilrettelagt rullestolbrukere. Totalt vil omsorgsbyen kunne bli til hjelp for 500 personer.

Før bygningene kan tas i bruk må de innredes med fliser. For 77 kroner fliselegger du et område på 1m², og bidrar til at barn og unge med funksjonsnedsettelser får nødvendig omsorg og hjelp.

Hvorfor støtte prosjektet?

I Uganda lever barn og unge med funksjonsnedsettelser under ekstreme forhold. De blir utelatt fra samfunnet, og forlatt av sine egne familier. Få har fått kjenne på de gode følelsene som skjer når man deltar i sosiale sammenhenger, lek eller skolegang. Negative holdninger til personer med funksjonsnedsettelser dømmer dem til et liv i fattigdom. Det finnes ingen som hjelper dem eller familiene. Derfor betyr din støtte alt for de som får hjelp.

Dette går støtten til

Med ditt kjøp støtter du en omsorgsby for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda. Omsorgsbyen er under oppbygging, men første del av byen har åpnet. Når omsorgsbyen er ferdig vil den bestå av over to hundre familieleiligheter, der barn med funksjonsnedsettelser får bo sammen med sine familier. Omsorgsbyen vil også bestå av fellesboliger for foreldreløse barn, fellesområder, en skole og arbeidsplasser til foreldrene.

Les mer på ingenutelatt.no.

Prosjektansvarlig

Dina-stiftelsen arbeider med å gi sårbare barn utdanning, trygghet, kjærlighet og håp – og en god fremtid. Fokusområdet er på jentebarn som er utsatt for seksuell vold og på utstøtte barn med funksjonsnedsettelser i Afrika. Stiftelsen har også andre prosjekter som hjelper fattige og katastroferammede i utviklingsland.

Les mer på dinastiftelsen.no.

Video