Kongolesisk jente på skolebenken. Foto.
Kongolesiske jenter i klasserommet. Foto.
Kongolesiske jenter i klasserommet. Foto.
Kongolesiske jenter på skolebenken. Foto.

Universitetsutdanning

6 200 kr,-
6 200 kr,-

Støtt ei jente med ett års utdanning på universitet. Jenten som får hjelp har vært utsatt for traumatiske opplevelser i ung alder. Utdanningen ved universitetet vil gjøre det enklere for henne å få seg jobb og en god inntekt etter utdanningen.

Utdanning setter henne i bedre stand til å ta vare på seg selv og fremtidige barn.

Hvorfor støtte prosjektet?

Seksuell vold mot kvinner og barn i Den demokratiske republikken Kongo er noe av den verste verden har sett. Særlig øst i landet, utsettes sivilbefolkningen for massive overgrep. Jenter er ekstremt utsatt. Med din støtte vil ofrene få medisinsk hjelp, beskyttelse, omsorg, utdanning og hjelp til å bearbeide traumene sine. De som får hjelp er jenter mellom 2 og 18 år.

Målet for prosjektet er at jentebarna skal vokse opp til å bli trygge og selvstendige voksne – som ikke lar en tragedie definere hvem de er.

Dette går støtten til

Pengestøtten går til å drifte to mottakssentre for overlevende av seksuell vold i Den demokratiske republikken Kongo. Ved sentrene får ofrene medisinsk hjelp, beskyttelse, omsorg, utdanning og hjelp til å bearbeide traumene sine. De som får hjelp er jenter mellom 2 og 18 år.

Les mer på dinastiftelsen.no.

Prosjektansvarlig

Dina-stiftelsen arbeider med å gi sårbare barn utdanning, trygghet, kjærlighet og håp – og en god fremtid. Fokusområdet er på jentebarn som er utsatt for seksuell vold og på utstøtte barn med funksjonsnedsettelser i Afrika. Stiftelsen har også andre prosjekter som hjelper fattige og katastroferammede i utviklingsland.

Les mer på dinastiftelsen.no.