Kongolesisk jenter se på datamaskin. Foto.

Datamaskin

4 500 kr,-
4 500 kr,-

Også i utviklingsland blir det et høyere krav til digital kompetanse og mer og mer av undervisningen foregår på datamaskiner. I Den demokratiske republikken Kongo er det et krav om at femte og sjette klasse får undervisning med datamaskiner, noe som også forbereder dem for høyere utdanning ved universiteter.

Ditt kjøp betyr at kongolesiske jenter får digital undervisning. Med utdanning og digital kompetanse vil det bli enklere for jentene å få jobb og en god inntekt når de blir voksne.

Jentene som får benytte seg av datamaskinen kommer fra noen av verdens fattigste områder, og har opplevd store traumer i barndommen. Dette kjøpet hjelper jentene til å kunne skape seg en bedre fremtid for seg selv, og for sine fremtidige barn.

Hvorfor støtte prosjektet?

Seksuell vold mot kvinner og barn i Den demokratiske republikken Kongo er noe av den verste verden har sett. Særlig øst i landet, utsettes sivilbefolkningen for massive overgrep. Jenter er ekstremt utsatt. Med din støtte vil ofrene få medisinsk hjelp, beskyttelse, omsorg, utdanning og hjelp til å bearbeide traumene sine. De som får hjelp er jenter mellom 2 og 18 år.

Målet for prosjektet er at jentebarna skal vokse opp til å bli trygge og selvstendige voksne – som ikke lar en tragedie definere hvem de er.

Dette går støtten til

Pengestøtten går til å drifte to mottakssentre for overlevende av seksuell vold i Den demokratiske republikken Kongo. Ved sentrene får ofrene medisinsk hjelp, beskyttelse, omsorg, utdanning og hjelp til å bearbeide traumene sine. De som får hjelp er jenter mellom 2 og 18 år.

Les mer på dinastiftelsen.no.

Prosjektansvarlig

Dina-stiftelsen arbeider med å gi sårbare barn utdanning, trygghet, kjærlighet og håp – og en god fremtid. Fokusområdet er på jentebarn som er utsatt for seksuell vold og på utstøtte barn med funksjonsnedsettelser i Afrika. Stiftelsen har også andre prosjekter som hjelper fattige og katastroferammede i utviklingsland.

Les mer på dinastiftelsen.no.