Baderomsinnredning
Baderomsinnredning
Baderomsinnredning
Baderomsinnredning
Baderomsinnredning
Baderomsinnredning
Baderomsinnredning

Baderomsinnredning

8 000 kr,-
8 000 kr,-

Ditt kjøp av en baderomsinnredning vil bidra til å ferdigstille toalettene i en omsorgsby for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda.

I omsorgsbyen vil barn og unge med funksjonsnedsettelser få tilgang på nødvendige hjelpemidler som vil forandre livene deres. Barn som har en familie vil kunne få bo sammen med dem i familieleiligheter, mens foreldreløse vil få bo med faste omsorgspersoner i fellesboliger. Byen vil også bestå av fellesområder som blant annet inneholder et serviceanlegg med toaletter, dusjer, kjøkken og vaskerom. 

Alle fasiliteter vil være universelt utformet og tilrettelagt rullestolbrukere. Bygningen til serviceanlegget er satt opp, men før bygningen kan tas i bruk må den innredes ferdig. Ett av behovene som gjenstår er baderomsinnredninger. Ditt kjøp vil bidra til å ferdigstille toalettene i omsorgsbyen. Samtidig støtter du lokalt næringsliv i Uganda.

Hvorfor støtte prosjektet?

I Uganda lever barn og unge med funksjonsnedsettelser under ekstreme forhold. De blir utelatt fra samfunnet, og forlatt av sine egne familier. Få har fått kjenne på de gode følelsene som skjer når man deltar i sosiale sammenhenger, lek eller skolegang. Negative holdninger til personer med funksjonsnedsettelser dømmer dem til et liv i fattigdom. Det finnes ingen som hjelper dem eller familiene. Derfor betyr din støtte alt for de som får hjelp.

Dette går støtten til

Med ditt kjøp støtter du en omsorgsby for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Uganda. Omsorgsbyen er under oppbygging, men første del av byen har åpnet. Når omsorgsbyen er ferdig vil den bestå av over to hundre familieleiligheter, der barn med funksjonsnedsettelser får bo sammen med sine familier. Omsorgsbyen vil også bestå av fellesboliger for foreldreløse barn, fellesområder, en skole og arbeidsplasser til foreldrene.

Les mer på ingenutelatt.no.

Prosjektansvarlig

Dina-stiftelsen arbeider med å gi sårbare barn utdanning, trygghet, kjærlighet og håp – og en god fremtid. Fokusområdet er på jentebarn som er utsatt for seksuell vold og på utstøtte barn med funksjonsnedsettelser i Afrika. Stiftelsen har også andre prosjekter som hjelper fattige og katastroferammede i utviklingsland.

Les mer på dinastiftelsen.no.

Video